BA Caputsteen

2A | Moderne talen & wetenschappen

A-stroom
STEM
Talen
Freinet
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In het 2e jaar kan je kiezen voor 3 uur seminarie wetenschappen en 2 uur seminarie moderne talen (Engels en Frans).
Je maakt kennis met de talen en de wetenschappen. Je verwerft inzicht in de taalstructuren van de Engelse en Franse taal en beoefent deze talen in de praktijk. Je onderzoekt wetenschappelijke thema's en exploreert de wereld vanuit een wetenschappelijk perspectief. Aan de hand van proeven en experimenten oefen je de wetenschappelijke methodes.

JE WEEK BIJ CAMPUS CAPUTSTEEN | EEN VOORBEELD

Voorbeeld lessenrooster 1ste graad:


Vrije werktijd

Dit is een techniek uit het METHODEONDERWIJS volgens Freinet waarbij de leerlingen zelf bepalen wanneer ze welke opgegeven opdrachten voor de verschillende modules afwerken. Hierdoor worden ze uitgedaagd hun opdrachten te plannen en gerichte vragen te stellen wanneer nodig. Er is ook ruimte in de vrije werktijd om aan de slag gaan met een vrij project waarin leerlingen hun competenties kunnen optimaliseren.

Check-In / Check-Out

Om de klassfeer te bevorderen gaat de klascoach met de klasgroep in gesprek, bij het begin en op het einde van de week. Door in een open dialoog de ambities, verzuchtingen en/of problemen van de groep te bespreken, verhogen we het welbevinden van elke leerling en dus ook van de groep.

Coaching

Elke week voert de klascoach een gesprekje met elke individuele leerling om de leervorderingen op te volgen en te polsen naar het welbevinden van de leerling, zowel op school als daar buiten. Feedback geeft richting aan het leerproces en het welbevinden vormt de voedingsbodem voor dat leerproces.

Community-tijd

Elke leerling draagt bij tot de community door zijn talenten in te zetten in functie van de school: rondleidingen geven, reportages voor de schoolkrant, helpen in de keuken bij festiviteiten of bij de quiz of andere activiteiten. De leerling bepaalt zelf op welke manier.

Lessentabellen

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 3
Moderne talen 10
STEAM 10
Keuzeoptie Uur
Seminarie Engels 1
Seminarie Frans 1
Seminarie exacte wetenschappen 3

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Caputsteen
mrt. 10, 2022
INFOMOMENT van zaterdag 12 maart 2022 is VOLZET!
Nieuws
BA Caputsteen
mrt. 10, 2022
Leerlingen Toegepaste beeldende kunst stellen illustratieve posters tentoon in Het Predikheren