Het CLB | BA Caputsteen

Cindy Van den Bosch is psycho-pedagogisch consulent. Ze werkt op het CLB en helpt de leerlingen van Campus Caputsteen.

Wat is het CLB?

Cindy Van den Bosch

CLB9 Mechelen
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen

T | 015 45 32 32

E | cindy.van.den.bosch@clbmechelen.be

ANDERE MEDEWERKERS BIJ HET CLB