Over BA Caputsteen

"Wat onze campus uniek maakt, is niet in één woord te benoemen. We genieten van heel creatieve en leerzame lessen. Je gaat bijna nooit met tegenzin naar de les. De leuke sfeer tussen de leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling, draagt daar zeker toe bij."

Marie, 3de leerjaar Freinet Latijn

Bij BA Caputsteen is alles integraal en creatief. We zijn een school voor kunst, sport, wetenschap, cultuur en talen. Je kan bij ons terecht voor alle studierichtingen in methodeonderwijs. De aangeboden leerstof is steeds dezelfde als in traditionele klassen. Je bereikt dus dezelfde eindtermen.

Onder de freinetpedagogie bieden we de leerstof aan via projecten, zelfstandig werk en andere innovatieve en activerende werkvormen. Out-of-the-box denken en teamspirit staan hierbij centraal. We dagen je uit om met een open, onderzoekende en creatieve blik te kijken naar de wereld.

INTEGRAAL

 • Oog voor de totale ontwikkeling van jongeren.
 • Externe experten delen hun expertise met onze leerlingen.
 • Groepswerk en vakoverschrijdende projecten om leerdoelen thematisch vanuit verschillende vakgebieden te benaderen.
 • Een ruim studieaanbod dat afgestemd is op de ambities en verwachtingen van onze leerlingen.
 • Laptops om in de klas en thuis via hybride leren aan de slag te kunnen.
 • Internationaliseringstrajecten verruimen de blik van onze leerlingen op de wereld.

CREATIEF

 • Zelfontplooiing en persoonsontwikkeling in al haar facetten stimuleren de creativiteit van onze leerlingen.
 • Experimenteren, onderzoeken, probleemoplossend werken, brainstormen en out-of-the-box denken.
 • Expressie in al haar vormen (woord, beeld, muziek en beweging).
 • Creëren stimuleert de fantasie en vergt niet alleen een creatief proces, maar ook competentie (kennis, vaardigheden en attitude).
 • Innovatief onderwijs, dat gebruikmaakt van de nieuwste digitale technieken (apps, virtual reality, augmented reality …) en gebaseerd is op de 21ste-eeuwse vaardigheden.
 • Diversiteit wordt omarmd.

FREINETPEDAGOGIE

ZELFSTURING EN EIGENAARSCHAP Via specifieke technieken zoals zelfregulerend leren, coaching en reflectieopdrachten ontdek je je sterktes, werkpunten en eigen persoonlijkheid …
Voorbeelden: klasraad, vrije en vakoverschrijdende projecten, hybride leren, leerlingenraad, vrijewerktijd, reflectieopdrachten bij jezelf en peers.

BURGERSCHAP Dankzij conflicthantering met herstelgerichte aanpak en samenwerking in projecten, actief engagement in de klas, de school en de ruimere wereld rond de school worden je burgerschapscompetenties aangescherpt.
Voorbeelden: actuarondes, Roots & shootsproject van Jane Goodall, e-Twinning, EYP, armoede, Youca, gendergelijkheid, duurzame ontwikkelingsdoelen, Munesco, goededoelacties ...

ONDERZOEK Je past onderzoeksvaardigheden in een onderzoeksplan toe, formuleert onderzoeksvragen en hypotheses in verschillende wetenschapsdomeinen, brengt verslag uit van onderzoeksresultaten, kritisch bronnenonderzoek, je reflecteert op het proces en stuurt bij indien nodig …
Voorbeelden: persoonlijk werkstuk, onderzoekscompetenties, projecten, geïntegreerde werkperiodes, projectweken, seminaries …

EXPRESSIE Via expressievormen zoals presentaties, artistieke en/of digitale creaties uit je jouw emoties, artistiek gevoel, maatschappijbeeld, de bevindingen en het proces van je (vrij) onderzoek.
Voorbeelden: vrije teksten, klascorrespondentie, onderzoekscompetenties, reflectiekader ...

BA Caputsteen werkt vanuit de visie van BA