Over BA Caputsteen

BA Caputsteen is een school voor kunst, sport, wetenschap, cultuur en talen. Hier ligt de focus op creativiteit: het bedenken van originele ideeën en oplossingen.

We bieden de leerstof aan via vakoverschrijdende projecten en innovatieve werkvormen. Out-of-the-box denken en teamspirit staan hierbij centraal. We dagen je uit om met een open, creatieve blik te kijken naar de wereld.

Bij BA Caputsteen bieden we alle studierichtingen aan in methodeonderwijs. Er is veel aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet enkel opnemen wat anderen bedacht hebben.

Hier leer je zelfstandig onderzoeken en daar met anderen over te communiceren. De leerkracht bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt. Leerlingen en leerkrachten plannen in democratisch en coöperatief overleg het leerproces.

De aangeboden leerstof is steeds dezelfde als in traditionele klassen. Via een innovatieve en projectmatige aanpak bereik je dezelfde eindtermen.

Lees meer over ons methodeonderwijs

Wat onze campus uniek maakt, is niet in één woord te benoemen. We genieten van heel creatieve en leerzame lessen. Je gaat bijna nooit met tegenzin naar de les. De leuke sfeer tussen de leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling, draagt daar zeker toe bij.
Marie, 3de leerjaar Freinet Latijn

Bij Busleyden Atheneum bouwen we heel onze werking rond 4 kernopdrachten.

❖ FOCUS OP TALENT ❖ Busleyden Atheneum wil ELKE LEERLING BEGELEIDEN NAAR EEN STUDIETRAJECT DAT AANSLUIT BIJ ZIJN INTERESSES, MOGELIJKHEDEN EN TALENTEN.

❖ KLAAR VOOR JE TOEKOMST ❖ Elke leerling moet zo goed mogelijk en op maat van zijn mogelijkheden DE SCHOOL VERLATEN MET EEN DIPLOMA, EEN GETUIGSCHRIFT OF EEN KWALIFICATIE.

❖ ELKE STEM TELT ❖ Busleyden Atheneum heeft een cultuur waarin OVERLEG EN PARTICIPATIE heel belangrijk zijn.

❖ BEGELEIDING OP MAAT ❖ Busleyden Atheneum wil voor alle leerlingen EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING. Daartoe hebben we EEN STERKE, LAAGDREMPELIGE LEERLINGENBEGELEIDING.

Lees meer over onze 4 kernopdrachten

Op onze campus leer je out-of-the-box denken. En dat is een troef. Kunst stimuleert de fantasie. Kunst stelt vragen. Kunst laat jongeren zoeken naar nieuwe mogelijkheden en invalshoeken.
Anoniem