Over BA Caputsteen

"Wat onze campus uniek maakt, is niet in één woord te benoemen. We genieten van heel creatieve en leerzame lessen. Je gaat bijna nooit met tegenzin naar de les. De leuke sfeer tussen de leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling, draagt daar zeker toe bij."

Marie, 3de leerjaar Freinet Latijn

Bij BA Caputsteen is alles integraal en creatief. We zijn een school voor kunst, sport, wetenschap, cultuur en talen. Je kan bij ons terecht voor alle studierichtingen in methodeonderwijs. De aangeboden leerstof is steeds dezelfde als in traditionele klassen. Je bereikt dus dezelfde eindtermen.

Onder de freinetpedagogie bieden we de leerstof aan via projecten, zelfstandig werk en andere innovatieve en activerende werkvormen. Out-of-the-box denken en teamspirit staan hierbij centraal. We dagen je uit om met een open, onderzoekende en creatieve blik te kijken naar de wereld.

Ontdek nog meer over onze freinetwerking in onze brochure.

INTEGRAAL

 • Oog voor de totale ontwikkeling van jongeren.
 • Externe experten delen hun expertise met onze leerlingen.
 • Groepswerk en vakoverschrijdende projecten om leerdoelen thematisch vanuit verschillende vakgebieden te benaderen.
 • Een ruim studieaanbod dat afgestemd is op de ambities en verwachtingen van onze leerlingen.
 • Laptops om in de klas en thuis via hybride leren aan de slag te kunnen.
 • Internationaliseringstrajecten verruimen de blik van onze leerlingen op de wereld.

CREATIEF

 • Zelfontplooiing en persoonsontwikkeling in al haar facetten stimuleren de creativiteit van onze leerlingen.
 • Experimenteren, onderzoeken, probleemoplossend werken, brainstormen en out-of-the-box denken.
 • Expressie in al haar vormen (woord, beeld, muziek en beweging).
 • Creëren stimuleert de fantasie en vergt niet alleen een creatief proces, maar ook competentie (kennis, vaardigheden en attitude).
 • Innovatief onderwijs, dat gebruikmaakt van de nieuwste digitale technieken (apps, virtual reality, augmented reality …) en gebaseerd is op de 21ste-eeuwse vaardigheden.
 • Diversiteit wordt omarmd.

BA Caputsteen werkt vanuit de visie van BA