Ons studieaanbod

Hieronder vind je een globaal overzicht van ons studieaanbod.

Eerste graad
Eerste jaar A-stroomTweede jaar A-stroom
1A Klassieke talen
1A Wetenschappen
1A Kunst & creatie
1A Sport
2A Klassieke talen
2A Moderne talen & wetenschappen
2A Maatschappij & welzijn
2A Kunst & creatie
2A Sport
Tweede graad
Doorstroomfinaliteit
Domeinoverschrijdend (Freinetpedagogie)
3 Latijn
3 Natuurwetenschappen
3 Economische wetenschappen
3 Humane wetenschappen
3 Sportwetenschappen
4 Latijn
4 Natuurwetenschappen
4 Economische wetenschappen
4 Humane wetenschappen
4 Sportwetenschappen
Doorstroomfinaliteit
Domein Kunst & creatie
3 Architecturale en beeldende vorming4 Architecturale en beeldende vorming
Dubbele finaliteit
Domein Sport
3 Sport4 Sport
Dubbele finaliteit
Domein Kunst & creatie
3 Architecturale en beeldende kunsten4 Architecturale en beeldende kunsten
Derde graad
Doorstroomfinaliteit
Domeinoverschrijdend
5 Economie-moderne talen
5 Economie-wiskunde
5 Humane wetenschappen
5 Latijn-moderne talen
5 Latijn-wiskunde
5 Latijn-wetenschappen
5 Moderne talen-wetenschappen
5 Sportwetenschappen
5 Wetenschappen-wiskunde
6 Economie-moderne talen
6 Economie-wiskunde
6 Humane wetenschappen
6 Latijn-moderne talen
6 Latijn-wiskunde
6 Latijn-wetenschappen
6 Moderne talen-wetenschappen
6 Sportwetenschappen
6 Wetenschappen-wiskunde
Doorstroomfinaliteit
Domein Kunst & creatie
5 Beeldende vorming
5 Architecturale vorming
6 Beeldende vorming
6 Architecturale vorming
Dubbele finaliteit
Domein Sport
5 Sportbegeleiding6 Lichamelijke opvoeding en sport
Dubbele finaliteit
Domein Kunst & creatie
5 Beeldende kunst
5 Architectuur & interieur
6 Beeldende kunst
6 Architectuur & interieur


1ste & 2de jaar

1A | Klassieke talen

Je maakt kennis met de talen en de leefwereld van de Grieken en de Romeinen, zodat je inzicht krijgt in hun taalstructuren en samenleving. Je vergelijkt de samenleving van de Grieken en Romeinen met de hedendaagse.

1A | Kunst & creatie

Je exploreert technieken om licht, kleur en vorm op een creatieve manier te verwerken en in beeld te brengen. Je leert de grote kunstenaars kennen, die ons verleden en heden kleur hebben gegeven.

1A | Sport

Je beoefent verschillende sporten, zowel individueel als in groep. Niet alleen de klassieke sporten zoals zwemmen, balsporten, gymnastiek en atletiek ... komen aan bod, ook minder gekende sporten en fysieke spelvormen worden geoefend.

1A | Wetenschappen

Je start een ontdekkingstocht in de wereld van mens, dier en milieu. Je experimenteert en gaat zelf op onderzoek om het hoe en het waarom van de dingen te begrijpen.

2A | Klassieke talen

Je kiest voor 5 uur klassieke talen en maakt zo kennis met de talen en de leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Je krijgt inzicht in hun taalstructuren en samenleving en vergelijkt de samenleving van de Grieken en Romeinen met de hedendaagse.

2A | Kunst & creatie

Je kiest voor 5 uur kunst & creatie en ervaart dat het samenspel van woord, klank, kleur, vorm, beweging … een nieuwe creatieve beleving met zich meebrengt. Je oefent de 4 culturele vaardigheden: waarnemen, verbeelden, analyseren en conceptualiseren.

2A | Maatschappij & welzijn

Je kiest voor 5 lesuren maatschappij & welzijn, waarbinnen je facetten van onze huidige, diverse maatschappij onderzoekt om ze te verbeteren. Je ontwikkelt vaardigheden zoals observeren, interpreteren van gedrag en eenvoudige processen in groepsdynamiek, waaronder communicatie en media.

2A | Moderne talen & wetenschappen

Je kiest voor 2 lesuren moderne talen en 3 lesuren wetenschappen om inzicht en vaardigheden te verwerven in de taalstructuren van het Engels en het Fran. Je onderzoekt wetenschappelijke thema's en aan de hand van proeven en experimenten oefen je de wetenschappelijke methodes.

2A | Sport

Je kiest voor 5 uur Sport, waarbinnen je individuele en groepssporten leert kennen. Niet alleen de klassieke sporten zoals zwemmen, balsporten, gymnastiek en atletiek ... komen aan bod, ook minder gekende sporten en fysieke spelvormen worden geoefend.

3de & 4de jaar

3 | Architecturale en beeldende kunsten

Je werkt in deze meer praktische richting met dubbele finaliteit aan projecten met deelopdrachten voor de vakken waarnemingstekenen, beeldende vorming, architecturale vorming en kunstinitiatie.

3 | Architecturale en beeldende vorming

Je krijgt in deze theoretische én artistieke doorstroomrichting een brede algemene vorming (met accent op wiskunde en wetenschappen) gecombineerd met een ruim pakket aan kunstvakken. Je hebt een duidelijke en noodzakelijke basisinteresse in wetenschappen.

3 | Economische wetenschappen

Je kan in deze doorstroomrichting je voorliefde voor cijfertjes kwijt. Je verdiept je niet alleen in de economische processen en verbanden die invloed hebben op het economische leven, ook de geschiedkundige en actuele kennis van de economie komen aan bod.

3 | Humane wetenschappen

Je ontwikkelt in deze doorstroomrichting verschillende competenties, zoals observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Dat doe je via onderzoeksvragen, ICT en media, groepsdiscussies en zelfstandig werk.

3 | Latijn

Je legt je toe op het studeren en onderzoeken van een oude taal die de basis vormt voor onder meer de Romaanse talen en die nog steeds van groot belang is binnen heel wat wetenschapsdomeinen.

3 | Natuurwetenschappen

Je kan met je interesse in wetenschappen (biologie, chemie en fysica) en wiskunde terecht in de doorstroomrichting natuurwetenschappen. Je kiest voor extra uren wiskunde en wetenschappen om je theoretische kennis uit te breiden.

3 | Sport

Je krijgt binnen de richting sport met dubbele finaliteit naast heel wat verschillende sporten ook praktische wetenschappelijke vorming. Je werkt aan je motorische ontwikkeling en erkent het maatschappelijk belang van sport voor je gezondheid, sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling.

3 | Sportwetenschappen

Je hebt in de sportwetenschappen met doorstroomfinaliteit naast 2 lesuren lichamelijke opvoeding nog 3 extra lesuren sport waarbinnen je jouw fysieke en persoonlijke competenties ontwikkelt.

4 | Architecturale en beeldende kunsten

Je krijgt in deze vooral praktische richting met dubbele finaliteit een voornamelijk artistieke basisvorming aan de hand van projecten met deelopdrachten.

4 | Architecturale en beeldende vorming

Je geniet in deze doorstroomrichting van een brede algemene vorming (met accent op wiskunde en wetenschappen), gecombineerd met een ruim pakket aan kunstvakken. Je hebt een duidelijke en noodzakelijke basisinteresse in wetenschappen.

4 | Economische wetenschappen

Ja kan in deze doorstroomrichting je voorliefde voor cijfertjes kwijt. Je verdiept je tevens in de economische processen en verbanden die invloed hebben op het economische leven. Ook de geschiedkundige en actuele kennis van de economie komt aan bod.

4 | Humane Wetenschappen

Je hebt interesse in het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en maatschappelijke structuren en je volgt de algemene actualiteit. Je wil de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkennen.

4 | Latijn

Je studeert graag en je wil je toeleggen op een oude taal die de basis vormt voor onder meer de Romaanse talen. Je legt de basis voor logisch redeneren, je krijgt een brok cultuur mee en je leert regelmatig studeren omdat je geen voorkennis hebt.

4 | Natuurwetenschappen

Je kan met je interesse in wetenschappen (biologie, chemie en fysica) en wiskunde terecht in de doorstroomrichting natuurwetenschappen. Je kiest voor extra uren wiskunde en wetenschappen om je theoretische kennis uit te breiden.

4 | Sport

Je beoefent binnen de richting sport dubbele finaliteit verschillende sporten en beweegactiviteiten. Je bent sociaal geëngageerd en je onderzoekt het belang van gezonde voeding, ergonomische houding, technologie en strategieën op sportprestaties.

4 | Sportwetenschappen

Je kan binnen de richting sportwetenschappen met doorstroomfinaliteit je sportiviteit en competitieve geest uitleven. Je houdt van verschillende sporten, je gaat fysieke uitdagingen aan en je wil zo je grenzen verleggen. Je bent ook geïnteresseerd in sterke wetenschappen en wiskunde.

5de & 6de jaar

5 | Architecturale vorming

Je kan in deze richting met doorstroomfinaliteit een totale sterke theoretische en creatieve ontwikkeling verwachten, zodat je zowel technisch als creatief gevormd wordt. Het accent ligt op wiskunde en wetenschappen, dus jouw interesse in deze domeinen is noodzakelijk.

5 | Architectuur en interieur

Je kan in deze richting met dubbele finaliteit een totale sterke praktisch-theoretische en creatieve ontwikkeling verwachten, zodat je zowel technisch als creatief gevormd wordt.

5 | Beeldende Kunst

Je zet in deze richting met dubbele finaliteit in op een brede theoretische en artistieke vorming, met extra aandacht voor praktijkervaring (16 lesuren kunstatelier).

5 | Beeldende Vorming

Je zet in deze doorstroomrichting in op een brede theoretische en artistieke vorming, met extra aandacht aan wetenschappen en wiskunde. Jouw interesse in deze domeinen is noodzakelijk.

5 | Economie - Moderne Talen

Je verdiept je graag in talen en economie en je houdt ervan zelfstandig een onderzoek naar economische processen of taalfenomenen te voeren. Je kan je zin voor verantwoordelijkheid en eigenaarschap kwijt in deze doorstroomrichting.

5 | Economie - Wiskunde

Je bouwt graag aan je wetenschappelijke en wiskundige basisvorming en je hebt interesse in economie. Je houdt ervan zelfstandig een onderzoek naar economische of wetenschappelijke/wiskundige processen te voeren. Je kan je zin voor verantwoordelijkheid en eigenaarschap kwijt in deze doorstroomrichting.

5 | Humane wetenschappen

Je creativiteit en eigen kijk op de wereld komen goed van pas in deze doorstroomrichting, waarin je het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en maatschappelijke structuren onderzoekt. Interesse in de actualiteit, cultuur en maatschappelijk engagement zijn een pluspunt.

5 | Latijn - Moderne Talen

Je houdt van moderne talen en Latijn en je wil je woordenschat en spraakkunst uitbreiden zodat je je luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheden kan oefenen en aanscherpen.

5 | Latijn - Wetenschappen

Je wil zowel werken aan een goede wiskundige basis als een grondige kennis van natuurwetenschappen. Je hebt daarbij ook interesse in het verder opbouwen van je kennis van Latijn.

5 | Latijn - Wiskunde

Je bent erg geïnteresseerd in Latijn en je vindt ook wetenschappen en vooral wiskunde belangrijk voor je basisvorming.

5 | Moderne Talen - Wetenschappen

Je wil een goede wiskundige basis opbouwen? Je hebt veel interesse voor natuurwetenschappen? Je doet graag talen? Dan is Moderne Talen - Wetenschappen een prima richting voor jou.

5 | Sportbegeleiding

Je focust binnen deze richting met dubbele finaliteit op je motorische ontwikkeling en op het maatschappelijk belang van sport op je gezondheid, sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling. Je geniet een praktische wetenschappelijke vorming.

5 | Sportwetenschappen

Je nieuwsgierigheid naar de wetenschappelijke benadering van sport, beweging en het menselijk lichaam past bij deze richting met doorstroomfinaliteit. Naast je sportieve aanleg heb je een basisinteresse in wetenschappen.

5 | Wetenschappen - Wiskunde

Je studeert graag wiskunde én bent erg geboeid door natuurwetenschappen. Dan is wetenschappen-wiskunde de STEM-richting bij uitstek in ASO.

6 | Architecturale en binnenhuiskunst

Je kan in deze richting met dubbele finaliteit een totale sterke praktisch-theoretische en creatieve ontwikkeling verwachten, zodat je zowel technisch als creatief gevormd wordt.

6 | Architecturale vorming

Je kan in deze richting met doorstroomfinaliteit een totale sterke theoretische en creatieve ontwikkeling verwachten, zodat je zowel technisch als creatief gevormd wordt. Het accent ligt op wiskunde en wetenschappen, dus jouw interesse in deze domeinen is noodzakelijk.

6 | Beeldende Vorming

Je zet in deze doorstroomrichting in op een brede theoretische en artistieke vorming, met extra aandacht aan wetenschappen en wiskunde. Jouw interesse in deze domeinen is noodzakelijk.

6 | Economie - Moderne Talen

Je verdiept je graag in talen en economie en je houdt ervan zelfstandig een onderzoek naar economische processen of taalfenomenen te voeren. Je kan je zin voor verantwoordelijkheid en eigenaarschap kwijt in deze doorstroomrichting.

6 | Economie - Wiskunde

Je bouwt graag aan je wetenschappelijke en wiskundige basisvorming en je hebt interesse in economie. Je houdt ervan zelfstandig een onderzoek naar economische of wetenschappelijke/wiskundige processen te voeren. Je kan je zin voor verantwoordelijkheid en eigenaarschap kwijt in deze doorstroomrichting.

6 | Humane wetenschappen

Je creativiteit en eigen kijk op de wereld komen goed van pas in deze doorstroomrichting, waarin je het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en maatschappelijke structuren onderzoekt. Interesse in de actualiteit, cultuur en maatschappelijk engagement zijn een pluspunt.

6 | Latijn - Moderne Talen

Je houdt van moderne talen en Latijn en je wil je woordenschat en spraakkunst verder uitbreiden, zodat je de talen volledig machtig bent.

6 | Latijn - Wetenschappen

Je wil zowel werken aan een goede wiskundige als een natuurwetenschappelijke basis en je wil daarbij je kennis van het Latijn verder uitbreiden en verdiepen.

6 | Latijn - Wiskunde

Je doet graag Latijn en je vindt ook wetenschappen en vooral wiskunde belangrijk voor je basisvorming.

6 | Lichamelijke opvoeding en sport

Je verfijnt binnen deze richting met dubbele finaliteit je motorische ontwikkeling en je praktische wetenschappelijke ontwikkeling. Je verdiept je in het maatschappelijk belang van sport op je gezondheid, sociale interacties en persoonlijke ontwikkeling.

6 | Moderne Talen - Wetenschappen

Je wil een goede wiskundige basis opbouwen? Je hebt veel interesse voor natuurwetenschappen? Je doet graag talen? Dan is Moderne Talen - Wetenschappen een prima richting voor jou.

6 | Sportwetenschappen

Je bent voor deze doorstroomrichting sportief aangelegd en hebt interesse in de wetenschappelijk benadering van sport, beweging en het menselijk lichaam.

6 | Toegepaste beeldende kunst

Je zet in deze richting met dubbele finaliteit in op een brede theoretische en artistieke vorming, met extra aandacht voor praktijkervaring (16 lesuren kunstatelier).

6 | Wetenschappen - Wiskunde

Je studeert graag wiskunde én bent erg geboeid door natuurwetenschappen. Dan is wetenschappen-wiskunde de STEM-richting bij uitstek in ASO.