BA Caputsteen

1A | Sport

A-stroom
Andere
Freinet
sport
gezondheid
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Je oefent verschillende sporten, zowel individueel als in groep. Als creatieve campus houden we het niet alleen bij de klassieke sporten zoals zwemmen, balsporten, gymnastiek en atletiek, maar komen er ook minder gekende sporten en fysieke spelvormen aan bod.
Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl. Bewegen en sport betekenen meer dan fysiek actief zijn! Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier hoe je veilig beweegt, welke invloed voeding en beweging hebben op je lichaam, hoe beweging en sport samenhangen met maatschappelijke evoluties. Je ontwikkelt sociale vaardigheden door samen te werken, leiding te nemen, fair play toe te passen, afspraken te respecteren e.d. Je leert aandacht te hebben voor het welbevinden van iedereen (omgaan met stress, gezonde relatie …), voor een gezonde geest en een gezond lichaam.

In ons eerste jaar kies je één combinatie uit onderstaande lijst. De keuzeoptie onderzoeksproject is er voor alle leerlingen, behalve voor wie kiest voor keuzeoptie klassieke talen (4 uur).
KLASSIEKE TALEN (4 UUR)
ONDERZOEKSPROJECT + KLASSIEKE TALEN (2 + 2 UUR)
ONDERZOEKSPROJECT + KUNST & CREATIE (2 + 2 UUR)
ONDERZOEKSPROJECT + SPORT (2 + 2 UUR)
ONDERZOEKSPROJECT + EXACTE WETENSCHAPPEN (2 + 2 UUR)

Keuzeoptie onderzoeksproject

Aan de hand van de freinettechnieken ga je aan de slag om de wereld om je heen te ontdekken vanuit je eigen interesses en talenten. In groepjes ga je op onderzoek. Je leert er initiatief nemen, een planning opstellen, samenwerken, communiceren, leiding nemen, een verslag maken. Je past de methodes en vaardigheden bij een wetenschappelijk onderzoek toe. Je engageert je als kritische wereldburger ten opzichte van organisaties met betrekking tot de school en je eigen leefwereld.

Lessentabel

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 3
Moderne talen 11
STEAM 10
Keuzeoptie Uur
Sport 2
Onderzoeksproject 2

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Caputsteen
apr. 22, 2024
Praatcafé oud-leerlingen 3 mei 2024
Nieuws
BA Caputsteen
jan. 23, 2024
Expo poëzieweek

Van 25 januari tot en met 29 februari 2024 @Het Predikheren