BA Caputsteen

1A | Wetenschappen

A-stroom
STEM
Freinet
wetenschappen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In het 1e jaar start je een ontdekkingstocht in de wereld van mens, dier en milieu. Je doet experimenten en gaat zelf op onderzoek om het hoe en het waarom van de dingen te begrijpen.

IN ONS EERSTE JAAR kies je één combinatie uit onderstaande lijst. Het seminarie Onderzoeksproject is er voor alle leerlingen, behalve voor wie kiest voor het seminarie Latijn (4 uur).
SEMINARIE LATIJN (4 UUR)
SEMINARIES ONDERZOEKSPROJECT + LATIJN (2 + 2 UUR)
SEMINARIES ONDERZOEKSPROJECT + KUNST & CREATIE (2 + 2 UUR)
SEMINARIES ONDERZOEKSPROJECT + SPORT (2 + 2 UUR)
SEMINARIES ONDERZOEKSPROJECT + EXACTE WETENSCHAPPEN (2 + 2 UUR)

Seminarie Onderzoeksproject

Aan de hand van de freinettechnieken ga je aan de slag om de wereld om je heen te ontdekken vanuit je eigen interesses en talenten. In groepjes ga je op onderzoek. Je leert er initiatief nemen, een planning opstellen, samenwerken, communiceren, leiding nemen, een verslag maken. Je past de methodes en vaardigheden bij een wetenschappelijk onderzoek toe. Je engageert je als kritische wereldburger ten opzichte van organisaties met betrekking tot de school en je eigen leefwereld.

FREINET BIJ CAMPUS CAPUTSTEEN | ENKELE TECHNIEKEN

Vrije werktijd

Dit is een techniek uit het METHODEONDERWIJS volgens Freinet waarbij de leerlingen zelf bepalen wanneer ze welke opgegeven opdrachten voor de verschillende modules afwerken. Hierdoor worden ze uitgedaagd hun opdrachten te plannen en gerichte vragen te stellen wanneer nodig. Er is ook ruimte in de vrije werktijd om aan de slag gaan met een vrij project waarin leerlingen hun competenties kunnen optimaliseren.

Check-In / Check-Out

Om de klassfeer te bevorderen gaat de klascoach met de klasgroep in gesprek, bij het begin en op het einde van de week. Door in een open dialoog de ambities, verzuchtingen en/of problemen van de groep te bespreken, verhogen we het welbevinden van elke leerling en dus ook van de groep.

Coaching

Elke week voert de klascoach een gesprekje met elke individuele leerling om de leervorderingen op te volgen en te polsen naar het welbevinden van de leerling, zowel op school als daar buiten. Feedback geeft richting aan het leerproces en het welbevinden vormt de voedingsbodem voor dat leerproces.

Community-tijd

Elke leerling draagt bij tot de community door zijn talenten in te zetten in functie van de school: rondleidingen geven, reportages voor de schoolkrant, helpen in de keuken bij festiviteiten of bij de quiz of andere activiteiten. De leerling bepaalt zelf op welke manier.

Lessentabellen

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 3
Moderne talen 11
STEAM 10
Keuzeoptie Uur
Seminarie exacte wetenschappen 2
Seminarie onderzoeksproject 2

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Caputsteen
jan. 22, 2023
Expo poëzieweek

Illustratie naar een persoonlijk gedicht

Terugblik
BA Caputsteen
dec. 22, 2022
Kunstexpo met werk van onze artiesten

Van September tot december