BA Caputsteen

2A | Maatschappij & welzijn

A-stroom
Maatschappij & welzijn
Freinet
cultuur
mensen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Je onderzoekt het samenleven, de eigen gezondheid en de levenswijze in onze huidige, diverse maatschappij om deze te verbeteren. Je ontwikkelt vaardigheden zoals observeren, interpreteren van gedrag en eenvoudige processen in groepsdynamiek, waaronder communicatie en media.

In ons tweede jaar kies je één optie uit de onderstaande lijst.
KLASSIEKE TALEN
KUNST & CREATIE
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
MODERNE TALEN (2 UUR) + WETENSCHAPPEN (3 UUR)
SPORT

FREINET BIJ BA CAPUTSTEEN | ENKELE TECHNIEKEN

Vrijewerktijd (vwt)

Dit is een techniek uit het methodeonderwijs volgens Freinet waarbij de leerlingen zelf bepalen wanneer ze welke opgegeven opdrachten voor de verschillende modules afwerken. Hierdoor worden ze uitgedaagd hun opdrachten te plannen en gerichte vragen te stellen wanneer nodig. Er is ook ruimte in de vrijewerktijd om aan de slag gaan met een vrij project waarin leerlingen hun competenties kunnen optimaliseren.

Coaching

Elke week voert de klascoach een gesprekje met elke individuele leerling om de leervorderingen op te volgen en te polsen naar het welbevinden van de leerling, zowel op school als daar buiten. Feedback geeft richting aan het leerproces en het welbevinden vormt de voedingsbodem voor dat leerproces.

Klasraad en check-in / check-out

Om de klassfeer te bevorderen houdt de klascoach maandelijks een klasraad en wekelijks aan het begin en op het einde van de week een check-In/check-out. De coach bespreekt met de klasgroep in een open dialoog de ambities, verzuchtingen en/of problemen van de groep om het welbevinden van elk en dus ook van de groep te verhogen.

Vakoverschrijdend project (vop)

Via vakoverschrijdende projecten werken onze leerlingen geïntegreerd over de vakken heen aan doelen zoals probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken en communicatie, maar net zo goed aan hun creativiteit en burgerschapscompetenties.

Community-tijd

Elke leerling draagt bij tot de community door zijn talenten in te zetten in functie van de school: rondleidingen geven, reportages voor de schoolkrant, helpen in de keuken bij festiviteiten of bij de quiz of andere activiteiten. De leerling bepaalt zelf op welke manier.

Andere freinetmethodieken

We zetten in op vernieuwende en activerende werkvormen zoals expertengroepen (de leerlingen verdiepen zich in een deel van de leerstof en geven hierover les aan hun peers), 4-2-solo (een verdiepings- en remediëringswerkvorm die leerlingen toelaat op hun niveau te werken), TABASCO* (talen worden geleerd via taaltaken die vertrekken vanuit een thema/wopordveld/vraagstuk ... om zo verschillende kennisdomeinen te beslaan).

Lessentabel

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 3
Moderne talen 10
STEAM 10
Keuzeoptie Uur
Maatschappij & welzijn 5

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Caputsteen
mrt. 03, 2023
Aanplanten van 1000 bomen!

Leerlingen helpen bij aanplant van bos aan Vrouwvliet

Nieuws
BA Caputsteen
feb. 25, 2023
HELP SYRIË!

Hulpactie om Syrië te steunen