BA Caputsteen

2A | Sport

A-stroom
Andere
Freinet
sport
gezondheid
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Je oefent verschillende sporten, zowel individueel als in groep. Als creatieve campus houden we het niet alleen bij de klassieke sporten zoals zwemmen, balsporten, gymnastiek en atletiek, maar komen er ook minder gekende sporten en fysieke spelvormen aan bod.
Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl. Bewegen en sport betekenen meer dan fysiek actief zijn! Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier hoe je veilig beweegt, welke invloed voeding en beweging hebben op je lichaam, hoe beweging en sport samenhangen met maatschappelijke evoluties. Je ontwikkelt sociale vaardigheden door samen te werken, leiding te nemen, fair play toe te passen, afspraken te respecteren e.d. Je leert aandacht te hebben voor het welbevinden van iedereen (omgaan met stress, gezonde relatie …), voor een gezonde geest en een gezond lichaam.

IN ONS TWEEDE JAAR kies je één seminarie uit de onderstaande lijst.
SEMINARIE KLASSIEKE TALEN
SEMINARIE KUNST & CREATIE
SEMINARIE MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
SEMINARIES MODERNE VREEMDE TALEN (2 UUR) + WETENSCHAPPEN (3 UUR)

FREINET BIJ CAMPUS CAPUTSTEEN | ENKELE TECHNIEKEN

Vrije werktijd

Dit is een techniek uit het METHODEONDERWIJS volgens Freinet waarbij de leerlingen zelf bepalen wanneer ze welke opgegeven opdrachten voor de verschillende modules afwerken. Hierdoor worden ze uitgedaagd hun opdrachten te plannen en gerichte vragen te stellen wanneer nodig. Er is ook ruimte in de vrije werktijd om aan de slag gaan met een vrij project waarin leerlingen hun competenties kunnen optimaliseren.

Check-In / Check-Out

Om de klassfeer te bevorderen gaat de klascoach met de klasgroep in gesprek, bij het begin en op het einde van de week. Door in een open dialoog de ambities, verzuchtingen en/of problemen van de groep te bespreken, verhogen we het welbevinden van elke leerling en dus ook van de groep.

Coaching

Elke week voert de klascoach een gesprekje met elke individuele leerling om de leervorderingen op te volgen en te polsen naar het welbevinden van de leerling, zowel op school als daar buiten. Feedback geeft richting aan het leerproces en het welbevinden vormt de voedingsbodem voor dat leerproces.

Community-tijd

Elke leerling draagt bij tot de community door zijn talenten in te zetten in functie van de school: rondleidingen geven, reportages voor de schoolkrant, helpen in de keuken bij festiviteiten of bij de quiz of andere activiteiten. De leerling bepaalt zelf op welke manier.

Lessentabellen

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 3
Moderne talen 10
STEAM 10
Keuzeoptie Uur
Seminarie sport 5

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Caputsteen
jan. 22, 2023
Expo poëzieweek

Illustratie naar een persoonlijk gedicht

Terugblik
BA Caputsteen
dec. 22, 2022
Kunstexpo met werk van onze artiesten

Van September tot december