BA Caputsteen

3 | Architecturale en beeldende kunsten

Dubbele finaliteit (DA)
Andere
Freinet
architectuur
kunst & creatie
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Architecturale en beeldende kunsten is een dubbele finaliteit gerichte studierichting. Het is een voornamelijk artistieke studierichting met zeker ook goede een basisvorming.

WAT KAN JE VERWACHTEN

Binnen kunstatelier werken we met projecten. Via de vakken waarnemingstekenen, beeldende vorming, architecturale vorming en kunstinitiatie, ga je per project aan de slag met deelopdrachten. Je leert basisbegrippen en beeldende middelen kennen en toepassen aan de hand van een aantal pijlers: vorm, compositie, kleur, licht, ruimte, … en dit op zowel 2D als 3D vlak. Je maakt kennis met beeldende materialen en technieken. Je leert waarnemingstekenen door gericht te kijken, analyseren en opbouwen. Je leert architecturaal ontwerpen, maar ook perspectief - projectietekenen en maquettebouw . Je maakt kennis met kunststromingen en kunstenaars en leert kunstwerken analyseren.

Naast creativiteit zijn ook inzet, een georganiseerde werkmethode, (zelf)kritisch denken, luisterbereidheid en communicatie onontbeerlijk om in deze richting te slagen.

JE OPLEIDING VOORAF

JE OPTIES HIERNA

Na de tweede graad architecturale en beeldende kunsten kan je in de de derde graad, binnen onze school, kiezen tussen beeldende kunst of architectuur en interieur.

Lessentabel

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen en gezondheid 2
Mens en maatschappij 2
Historisch bewustzijn 1
Ruimtelijk bewustzijn 1
Moderne talen 7
Engels 2
Frans 2
Nederlands 3
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Richtingspecifieke vakken Uur
Kunstbeschouwing 2
Kunstatelier 14
Architecturale vorming 5
Beeldende vorming 5
Waarnemingstekenenen 4

Gerelateerd nieuws

Terugblik
BA Caputsteen
jul. 10, 2024
Kortfilmproject
Terugblik
BA Caputsteen
jul. 03, 2024
Proclamatie 2024!

We wuiven onze zesdes uit