BA Caputsteen

3 | Economische wetenschappen

Doorstroomfinaliteit (D)
Economie & organisatie
Freinet
economie
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In de richting Economie kan je je voorliefde voor cijfertjes kwijt. Maar je verdiept je ook in de economische processen en verbanden die invloed hebben op het economische leven. Ook de geschiedkundige en actuele kennis van de economie komt aan bod.

JOUW OPLEIDING VOORAF

Elke studierichting die je volgde in de eerste graad heeft je goed voorbereid op de richting economie.

In het vak economie onderscheiden we 2 grote blokken. Aan de ene kant bekijken we economie theoretisch, aan de andere kant krijg je praktijk in de vorm van boekhouden.

Naast het verwerven van economische kennis besteed je veel aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden (gebruik van ICT, tekenen en aflezen van grafieken, interpreteren van tabellen, boekhouden, budgetteren, ...) en vakgebonden attitudes (interesse, inzet, nauwkeurigheid, zelfstandig en groepswerk).

Economie is de motor van onze maatschappij. Economie bepaalt hoe onze maatschappij evolueert. Onze samenleving heeft ondernemerschap gekoppeld aan creativiteit nodig. De bedrijfswereld staat te springen om mensen met zin voor verandering in te lijven. Ben jij een competente persoon met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid?

Bij Campus Caputsteen kies je voor 4 uur "vrije ruimte".

Vrije ruimte = 3 projecten per schooljaar.

In het 3e jaar:

  • 1 project ICT-vaardigheden
  • 1 project communicatieve vaardigheden
  • 1 project organisatorische vaardigheden

Binnen de lesuren Seminarie vrije ruimte dagen we je uit om je ICT-, communicatieve en organisatorische competenties verder te ontwikkelen. Je ondernemerschap kan je er verder ontplooien.

Lessentabellen

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 4
Cultureel bewustzijn 1
Historisch bewustzijn 2
Ruimtelijk bewustzijn 1
Moderne talen 10
Engels 3
Frans 3
Nederlands 4
STEAM 7
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 4
Keuzeoptie Uur
Economie 4
Seminaries 3

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Caputsteen
jan. 22, 2023
Expo poëzieweek

Illustratie naar een persoonlijk gedicht

Terugblik
BA Caputsteen
dec. 22, 2022
Kunstexpo met werk van onze artiesten

Van September tot december