BA Caputsteen

3 | Sport

Dubbele finaliteit (DA)
Andere
Freinet
sport
gezondheid
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Binnen de dubbele finaliteit studierichting sport maak je kennis met een groot aanbod aan verschillende sporten. Je krijgt praktische wetenschappelijke vorming en je focust op je motorische ontwikkeling en op het maatschappelijk belang van sport voor je gezondheid, sociale interacties als persoonlijke ontwikkeling.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Met deze studierichting kies je resoluut voor een sportgerichte aanpak om je sleutelvaardigheden voor levenslang leren zoals zelfontplooiing, actief burgerschap, sociale interacties … bij te brengen. Vanuit onze freinetwerking focussen we enerzijds op je motorische ontwikkeling en anderzijds op het maatschappelijk belang van sport en beweging zowel voor je gezondheid, sociale interacties als persoonlijke ontwikkeling.

Sport en beweging worden hierbij vanuit onze vakoverschrijdende projectwerking aangeboden, waarbij groepswerk en individueel werk worden afgewisseld en de actieve leerlingenparticipatie bij het lesgebeuren gestimuleerd wordt via de freinettechnieken. We zetten in op zelfregulering en autonomie, vanuit je talenten en motivatie in overeenstemming met de te verwerven leerdoelen.

De 13 lesuren LO/sport per week worden verdeeld in 2 delen:

9 lestijden motorische ontwikkeling

  • 3 lesuren doel- en terugslagsporten
  • 1,5 lesuren zwemmen
  • 1,5 lesuren atletiek
  • 1 lesuur gymnastiek
  • 1 lesuur conditie en ritme
  • 1 lesuur bewegingsagogiek

4 lestijden theoretische kennis

  • 1 lesuur anatomie, fysiologie en basismechanica
  • 1 lesuur gezondheidsleer en voeding
  • 1 lesuur EHBO en blessurepreventie
  • 1 lesuur sport en maatschappij

EN WAT HIERNA?

Deze studierichting bereidt je voor op de studierichting ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ in de derde graad dubbele finaliteit (tso).

Lessentabel

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 3
Cultureel bewustzijn 1
Historisch bewustzijn 1
Ruimtelijk bewustzijn 1
Moderne talen 7
Engels 2
Frans 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Richting-specifieke vakken Uur
Sport 13
Natuurwetenschappen 2
Seminaries 2

Gerelateerd nieuws

Activiteit
BA Caputsteen
apr. 22, 2024
Praatcafé oud-leerlingen 3 mei 2024
Nieuws
BA Caputsteen
jan. 23, 2024
Expo poëzieweek

Van 25 januari tot en met 29 februari 2024 @Het Predikheren