BA Caputsteen

4 | Latijn

Doorstroomfinaliteit (D)
Talen
Freinet
cultuur
talen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

Is Latijn studeren noodzakelijk om later aan de universiteit de studies arts of apotheker te kunnen aanvatten? De kennis van de taal zélf is niet meer noodzakelijk. Maar in heel wat vakdomeinen wordt nog steeds Latijnse (en Griekse) terminologie gehanteerd. Dat wordt supermakkelijk als je al Latijn kan.

Met Latijn leer je een pakket van vier uur per week studeren. Het vak Latijn leert je werken. Bovendien is het vak nog steeds een middel om een logisch inzicht te verschaffen in talen, maar ook in wiskunde en wetenschappelijke vakken.

In de tweede graad behandelen we tijdens de lessen Latijn verschillende literaire genres en auteurs. Dat doen we met de nodige aandacht voor taal en stijl en met kritische zin. De auteurs situeren we in tijd en maatschappij en de teksten worden, voor zover mogelijk, gelinkt aan de eigen tijd en aan de leefwereld van onze leerlingen.

Je bestudeert het vocabularium in functie van de gelezen teksten en met veel aandacht voor stamverwantschap met moderne vreemde talen. Zo verwerf je een uitgebreide woordenschat en inzicht in taal.

JOUW OPLEIDING VOORAF

Om te starten in de tweede graad Latijn, moet je Latijn in de eerste graad succesvol afgerond hebben.

Bij Campus Caputsteen kies je voor 4 uur "vrije ruimte".

Vrije ruimte = 3 projecten per schooljaar.

1 project talen

  • 1 project wiskunde-wetenschappen
  • 1 project competentiegerichte vaardigheden

Lessentabellen

Basisvorming Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen & gezondheid 2
Mens & maatschappij 4
Financieel bewustzijn 1
Historisch bewustzijn 2
Ruimtelijk bewustzijn 1
Moderne talen 10
Engels 3
Frans 3
Nederlands 4
STEAM 7
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 1
Keuzeoptie Uur
Latijn 3
Wetenschappen-wiskunde 1
Wiskunde 1
Seminaries 3

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA Caputsteen
jun. 28, 2023
Proclamatie 2023!

We wuiven onze zesdes uit

Nieuws
BA Caputsteen
jun. 28, 2023
Online kunstexpo!

Van januari tot juni