BA Caputsteen

4 | Sportwetenschappen

Doorstroomfinaliteit (D)
STEM
Freinet
sport
wetenschappen
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel Nieuws

In de richting sportwetenschappen ligt de focus sterk op zowel de sport- als wetenschappelijke vakken (fysica, chemie, biologie, wiskunde & aardrijkskunde). De link tussen sport en de wetenschappen wordt nog duidelijker via de theoretische sportvakken, omdat biomechanica, fysiologie, functionele anatomie en trainingsleer de relatie tussen sport en wetenschap toelichten.

WAT KAN JE VERWACHTEN

De wetenschappelijke inzichten worden toegepast in ondersteunende lessen via theoretische inzichten, praktijkopdrachten, praktijkproeven en terugkoppelingen in de specifieke sportlessen zoals gymnastiek, handbal en atletiek. Daarnaast zijn de onderzoekscompetenties direct gelinkt aan de lessen sport of de ondersteunende wetenschappen.

De sportieve ontwikkeling van onze sporters omvat zowel bewegingsgebonden vaardigheden (bv. driepunts-klimmen, receptie in volleybal kunnen toepassen) als persoonsgebonden vaardigheden (bv. zelfstandig werken aan eigen fitnessprogramma, feedback geven aan en aanvaarden van elkaar, zichzelf leren inschatten, realistische en uitdagende doelen stellen …).

Tijdens de geïntegreerde werkperiodes in het 4de en 6de leerjaar wordt ingezet op niet alledaagse sporten als skiën en watersporten. Op deze manier bieden we een gevarieerd programma aan van diverse sporten en beweegactiviteiten.

JOUW OPLEIDING VOORAF

JE OPTIES HIERNA

Lessentabellen

Basisvakken Uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Bewegen en gezondheid 2
Mens en maatschappij 3
Historisch bewustzijn 2
Ruimtelijk bewustzijn 1
Moderne talen 10
Engels 3
Frans 3
Nederlands 4
STEAM 7
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Wiskunde 4
Richtingspecifieke vakken Uur
Bewegingswetenschappen 3
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Seminaries 2

Gerelateerd nieuws

Terugblik
BA Caputsteen
jul. 10, 2024
Kortfilmproject
Terugblik
BA Caputsteen
jul. 03, 2024
Proclamatie 2024!

We wuiven onze zesdes uit